Oznaczenie reklamy – z wyjątkiem autopromocji – powinno zawierać słowo „reklama” lub „ogłoszenie płatne”. Przekaz handlowy należy wyróżniać i obrazem, i dźwiękiem, zarówno na początku, jak i na końcu bloku. Tam, gdzie będzie to potrzebne, pojawi się również słowo „autopromocja”, o ile informacje o walorach nadawcy nie będą połączone z innymi reklamami. Te same reguły dotyczą telesprzedaży oraz zachwalania produktów na podzielonym ekranie. Wtedy jednak wyróżnik powinien być pokazywany przez cały czas ich trwania, a informacja komercyjna nie może zajmować więcej niż 25 proc. ekranu.

Loterii audiotekstowej musi towarzyszyć napis informujący o koszcie połączenia. Ma on widnieć na ekranie przez cały czas pokazywania numeru, pod który mogą dzwonić grający. I nie może być od niego mniej czytelny. W radiu informację o cenie lektor czyta tuż przed lub po komunikacie o numerze telefonu loterii.

Także zapowiedzi programów i ogłoszenia nadawców promujące ich powinny być oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, od kogo pochodzą. Muszą być przy tym wyodrębnione z innych części programu.

Nadawcy nie wolno udostępnić więcej niż 35 proc. czasu reklam i przeznaczonego na telesprzedaż w ciągu roku na zachwalanie produktów i usług jednego przedsiębiorcy czy ugrupowania gospodarczego.

Głośność reklam i telesprzedaży nie powinna przekraczać siły dźwięku audycji poprzedzających je, mierzonej na 20 sekund przed rozpoczęciem nadawania przekazu komercyjnego. Trzeba to robić zgodnie z algorytmem zapisanym w rozporządzeniu. Pomiar dźwięku powinien być dokonywany z parametrami właściwymi domowym odbiornikom widza i słuchacza.

Nowe zasady dotyczące reklam i telesprzedaży w elektronicznych mediach obowiązują od 6 sierpnia 2011 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży (Dz.U. nr 150, poz. 895).