Od dziś mieszkańcy okolic lotniska Okęcie mogą żądać odszkodowań od PP Porty Lotnicze za spadek wartości działek i nadmierny hałas.

Na dochodzenie swych roszczeń mają tylko dwa lata. Termin ten liczy się od wejścia w życie nowej uchwały sejmiku województwa mazowieckiego nr 76/11 w sprawie wyznaczenia obszarów strefy ograniczonego użytkowania wokół lotniska (Dz.Urz. Woj. Maz. nr 128,poz.4086). Dziś uchwała wchodzi w życie.

Radni wojewódzcy na nowo ustalili mapę oddziaływania lotniska, czyli strefę ograniczonego użytkowania. Obejmie ona niektóre dzielnice Warszawy, Michałowic, Raszyna, Lesznowoli, Piaseczna, Piastowa, Pruszkowa, Ożarowa Mazowieckiego, Starych Babic i Konstancina-Jeziornej. Mieszkańcy stref, w zależności od wprowadzonych ograniczeń w użytkowaniu działek, mogą dochodzić odszkodowań za spadek wartości działek, za przystosowanie budynków do trudnych warunków akustycznych, np. mogą żądać odszkodowania za zakup i montaż dźwiękoszczelnych okien i drzwi. W skrajnych sytuacjach mogą także żądać wykupu nieruchomości. Chodzi o takie nieruchomości, które z racji sąsiedztwa lotniska nie mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

– Uchwała tworzy na obszarze zagrożonym oddziaływaniem hałasu lotniczego obszar ograniczonego użytkowania. Obejmuje on powierzchnię większą od dotychczasowego obszaru, który został utworzony rozporządzeniem nr 50 wojewody mazowieckiego z 7 sierpnia 2007 roku – wyjaśnia Bogumiła Kowalska, radca prawny z kancelarii Aval.

Strefy Z1 oraz Z2 obejmą tereny najbardziej narażone na hałas.

– W strefie Z1 nie będzie można przeznaczać terenów na zabudowę mieszkaniową oraz mieszkaniowo-usługową oraz przekształcać już istniejących budynków na realizację takich funkcji – wskazuje Bogumiła Kowalska, radca prawny z kancelarii Aval.

Według szacunków wartość dotychczasowych żądań sąsiadów lotniska Okęcie to ok. 35 mln zł.

Nowa uchwała zamyka spory na temat obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia wojewody mazowieckiego o strefach wokół lotniska. Dotąd sądy miały rozbieżne zdania w tej sprawie.

O odszkodowania związane z działalnością lotnisk występują także mieszkańcy podpoznańskich Krzesin, lotniska Kraków-Balice oraz lotniska w Pyrzowicach.