Środki odurzające i substancje psychotropowe nabyte np. przez Żandarmerię Wojskową do celów szkoleniowych będą musiały trafić do specjalnych kaset przymocowanych do ściany lub podłogi.

Uregulowanie kwestii zakupu narkotyków, dopalaczy i psychotropów do celów szkoleniowych oraz zabezpieczenie ich przed kradzieżą to główny cel opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzenia w sprawie trybu nabywania i przechowywania tych substancji. Wskazane specyfiki do celów szkoleniowych mogą gromadzić np. Służba Więzienna, Żandarmeria Wojskowa oraz szkoły wyższe. Jednostki te będą mogły zakupić opisane w rozporządzeniu substancje w hurtowni farmaceutycznej. Ponadto wcześniej nabyte środki będą one mogły sobie bezpłatnie przekazywać.

Wszystkie zgromadzone substancje będą musiały zostać odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą lub zniszczeniem. Zgodnie z rozporządzeniem specyfiki te mają więc trafić do zabezpieczonych pomieszczeń i zamkniętych metalowych szaf lub specjalnych kaset przymocowanych na stałe do podłogi lub do ściany.

Narkotyki, dopalacze i psychotropy nabyte do celów szkoleniowych zgodnie z propozycjami resortu zdrowia będą podlegać ewidencji. Ma ona przybrać formę książki kontroli. Znajdą się w niej szczegóły związane z nabytymi specyfikami, np. źródło pochodzenia używek, data ich przyjęcia, a także waga środka odurzającego. Ewidencję narkotyków i dopalaczy i psychotropów zatwierdzi wojewódzki inspektor farmaceutyczny. Jeżeli książka kontroli będzie prowadzona w formie elektronicznej, wówczas co dwa tygodnie trzeba będzie dokonywać wydruku prowadzonej ewidencji.

Rozporządzenie jest na razie na etapie konsultacji zewnętrznych. Termin zgłaszania uwag upływa 15 sierpnia tego roku.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.