Pracownicy m.in. Polskiego Czerwonego Krzyża i Polskiej Akcji Humanitarnej, którzy brali udział w pokojowych misjach, mają uzyskać status weterana.
Rozszerzenia kręgu weteranów domaga się Jan Roleski, senator PO. Na trwającym posiedzeniu Senatu zgłosił on stosowną poprawkę do ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Jego zdaniem status ten należy się nie tylko żołnierzom, lecz także korespondentom wojennym oraz pracownikom organizacji humanitarnych, którzy nieśli pomoc ludności objętej misją pokojową lub stabilizacyjną. Jeżeli poprawka senatora Roleskiego znajdzie poparcie w ławach senackich, to osoby takie uzyskają nie tylko zaszczytny tytuł weterana, lecz także wymierne korzyści. Będą bowiem miały prawo do nieodpłatnych leków, dofinansowania nauki oraz zapomogi.