Funkcjonariusze ABW i AW w szerszym stopniu niż pierwotnie planowano będą mogli korzystać z uprawnień należnym weteranom - to jedna z poprawek, jakie zarekomendowały w środę sejmowe komisje w rządowym projekcie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

W środę wieczorem sejmowe komisje obrony narodowej oraz polityki społecznej i rodziny jednogłośnie przyjęły sprawozdanie podkomisji powołanej do rozpatrzenia tego projektu. Przewiduje on, że status weterana otrzyma osoba, które weźmie udział w działaniach za granicą w misji pokojowej lub stabilizacyjnej przez co najmniej 60 dni. Natomiast za weterana poszkodowanego zostaną uznane osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu, niezależnie od czasu spędzonego poza granicami.

Jak powiedziała PAP przewodnicząca podkomisji Jadwiga Zakrzewska (PO), w pierwotnej wersji projektu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu korzystali tylko z części uprawnień weteranów. Po zmianach zaaprobowanych w środę przez komisje funkcjonariusze obu agencji, którzy pełnili służbę w ramach zapewniania bezpieczeństwa państwa na terytorium uznanym za strefę działań wojennych, praktycznie zostali zrównani w prawach z żołnierzami i funkcjonariuszami służb podległych MSWiA.

Rządowy projekt przewiduje, że poszkodowani będą mogli uzyskać pomoc finansową na naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, studiów I stopnia lub studiów magisterskich. W środę posłowie rozszerzyli tę listę również o studia podyplomowe.

Projekt przewiduje także stworzenie specjalnego systemu zapomóg

Weteran poszkodowany będzie miał zapewnione pierwszeństwo do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub MSWiA na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu i sprawności.

Weterani będą mogli nieodpłatnie otrzymywać leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także wyroby ortopedyczne. W środę posłowie rozszerzyli listę leków refundowanych weteranom. Będą oni mogli też korzystać ze świadczeń specjalistycznych, finansowanych ze środków publicznych.

Projekt przewiduje także stworzenie specjalnego systemu zapomóg; zakłada on m.in., że weterani - bez względu czy wrócili z misji poszkodowani, czy nie - oraz ich rodziny będą mieli zapewniony dostęp do bezpłatnej opieki psychologicznej. Przewidziano także ulgi komunikacyjne - 50 proc. przy przejazdach komunikacją miejską oraz 37 proc. przy podróży autobusem lub pociągiem. Po ukończeniu 65. roku życia weteranowi będzie przysługiwać zapomoga i prawo do dodatku w wysokości 290 zł miesięcznie.

Zmarłemu weteranowi, według projektu, ma przysługiwać podczas pogrzebu w Polsce asysta honorowa. Pierwotnie rządowy projekt przewidywał takie prawo tylko zmarłym weteranom poszkodowanym. W środę jednak posłowie wprowadzili poprawkę, która to zmieniła. Listę osób, którym przysługuje prawo do asysty honorowej na pogrzebie, poszerzyli o funkcjonariuszy ABW; pierwotnie była mowa tylko o funkcjonariuszach służb podległych MSWiA - policji, Straży Granicznej, BOR i Państwowej Straży Pożarnej.

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych 29 maja w Polsce ma być Dniem Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Status weterana i weterana poszkodowanego będzie nadawany przez odpowiedniego ministra na wniosek żołnierza lub funkcjonariusza. Jego uzyskanie będzie potwierdzone przez wydanie specjalnej legitymacji. Ustawa reguluje też funkcjonowanie Domu Weterana, uruchomionego w styczniu w Lądku Zdroju.

Projekt będzie teraz dyskutowany na posiedzeniu plenarnym Sejmu

Projekt będzie teraz dyskutowany na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Jak powiedziała Zakrzewska, nie stanie się to na trwającym w tym tygodniu posiedzeniu, lecz prawdopodobnie na następnym.

Połączone komisje obrony narodowej oraz polityki społecznej i rodziny już po raz drugi zajmowały się sprawozdaniem podkomisji pracującej nad projektem ustawy o weteranach. Za pierwszym podejściem, pod koniec marca, posłowie zdecydowali, by jednak nie przyjmować tego dokumentu. Parlament pracował wówczas nad pakietem ustaw zdrowotnych, a projekt ustawy o weteranach w ówczesnej wersji m.in. odwoływał się do przepisów uchylanych przez ustawy z tego pakietu. W środę posłowie z komisji dyskutowali nad nowym sprawozdaniem podkomisji i przyjęli je jednogłośnie.

W latach 1953-2010 w misjach wojskowych wzięło udział ponad 95 tys. żołnierzy i pracowników wojska oraz ok. 3 tys. funkcjonariuszy służb podległych MSWiA.