Nie każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bez wychodzenia z domu zaświadczenie o niekaralności. Aby składać wnioski do Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem internetu trzeba będzie mieć bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Takie rozwiązanie zawarte zostało w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, który dziś przyjęła Rada Ministrów.

Wnioskujący o elektroniczny dokument w pierwszej kolejności będzie musiał założyć na internetowej platformie Ministerstwa Sprawiedliwości skrzynkę dostępową. Usługa ta będzie bezpłatna. Płatne będzie natomiast wydanie zaświadczenia drogą elektroniczną. Jaki to będzie koszt, jeszcze nie wiadomo. O wysokości opłaty zdecyduje minister sprawiedliwości w osobnym rozporządzeniu. Resort chce, aby wniosek można było opłacać za pomocą przelewu bankowego, internetowych kart płatniczych oraz systemów płatności elektronicznej.

Po założeniu skrzynki dostępowej, złożeniu wniosku i opłaceniu go zainteresowana osoba otrzyma zaświadczanie o niekaralności. Zostanie ono przesłane zwrotnie na skrzynkę dostępową na e-Platformie. Wydrukowana kopia będzie ważna tak jak urzędowe zaświadczenie.