Dane o niekaralności będzie można otrzymać drogą elektroniczną. Tak przewiduje nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (KRK), którą wczoraj uchwalił Sejm. Nowe przepisy nie oznaczają jednak, że każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać tą drogą zaświadczenie o niekaralności. Aby składać wnioski do KRK za pośrednictwem internetu, trzeba będzie mieć bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akceptowany będzie również podpis potwierdzony profilem zaufanym na platformie ePUAP. W konsekwencji wydrukowana kopia zaświadczenia o niekaralności będzie ważna tak jak urzędowy dokument. W ocenie Piotra Kluza, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dzięki zmianom nasze postępowania karne, czy to przygotowawcze, czy jurysdykcyjne, ulegną przyspieszeniu i będą usprawnione.

– Przesyłanie danych z i do rejestru karnego będzie się odbywało z prędkością jednego kliknięcia – wyjaśnia Piotr Kluz.

Nowela dostosowuje także przekazywanie informacji między Krajowym Rejestrem Karnym a rejestrami karnymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W praktyce nowe zapisy mają uprościć uzyskiwanie przez przedsiębiorców informacji z rejestrów karnych innych państw członkowskich UE. W ocenie resortu sprawiedliwości w ten sposób zmniejszy się ryzyko zatrudnienia osoby, która popełniła za granicą czyn uniemożliwiający jej zatrudnienie na danym stanowisku w Polsce.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Nowe przepisy w większości wejdą w życie 27 kwietnia 2012 r.