Prowadzący hotel musi przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty.
Hotelarze poprzez postanowienia w regulaminach próbują ograniczyć lub wyłączyć swoją odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez ich klientów. Nie oznacza to, że takie wyłączenie jest skuteczne i że tracimy prawo do odszkodowania.
Prawo nakłada na prowadzących hotele czy pensjonaty obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy gości. Hotelarze nie mogą tej odpowiedzialności wyłączyć ani zmniejszyć.