Biura podróży nie chcą odwoływać wyjazdów i zwracać turystom poniesionych kosztów, gdy w kraju, do którego wykupili wycieczkę, wybuchły polityczne rozruchy. Turysta, który w takim wypadku rezygnuje z wyjazdu musi iść do sądu.
Odwołane wycieczki i wcześniejsze powroty z krajów ogarniętych rozruchami na tle politycznym i gospodarczym wywołują spory między turystami a organizatorami turystyki co do sposobu rozliczeń finansowych. Problemów przysparzają też roszczenia turystów związane z ubezpieczeniem oraz brakiem zagwarantowania uczestnikom wycieczek ochrony ubezpieczeniowej wówczas, gdy podczas ich pobytu w kraju do tej pory atrakcyjnym turystycznie wybuchły zamieszki.
Czy rekomendacje MSZ dotyczące wyjazdów wywołują skutki prawne
W kraju, do którego turysta wykupił wycieczkę, wybuchły rozruchy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, w którym odradza turystom podróżowanie do tego kraju aż do czasu unormowania się tam sytuacji. Czy na tej podstawie turysta może wystąpić do biura podróży o zwrot kosztów wycieczki wówczas, gdy jej nie odwołało?
Czy biuro podróży po odwołaniu wycieczki musi zaproponować inną
Organizator turystyki odwołał wycieczkę do kraju, w którym rozpoczęły się zamieszki. Nie chce zwrócić pieniędzy, ale proponuje wyjazd – znacznie krótszy i w innym terminie. Czy turysta może nie przyjąć oferty i domagać się odszkodowania?
Kto pokryje koszty przywozu zwłok turysty do kraju
Turysta może zginąć w kraju objętym zamieszkami. Kto wówczas sfinansuje koszty transportu jego zwłok do kraju?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zadbać o bezpieczeństwo na wakacjach, gdy za granicą wybuchły zamieszki
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania, oraz:
- Gdzie szukać informacji o zagrożeniach
- Jak chronić się przed wypowiedzeniem umowy przez ubezpieczyciela
- Z kim kontaktować się w przypadku upadku biura podróży