Nie każda oferowana przez biuro podróży wycieczka dojdzie do skutku. Czasami nie zebrało się dość chętnych, czasami sytuacja polityczna w kraju docelowym staje się na tyle niestabilna, że wyjazd wiązałby się z dużym ryzykiem.
Jeżeli z takich przyczyn organizator odwołuje imprezę, powinien zaproponować uczestnikom wyjazd do innego kraju albo w innym terminie. Jeżeli turysta zdecyduje się na taki wyjazd, nie przysługuje mu dodatkowe odszkodowanie za straconą wycieczkę. Najczęściej nie odzyska też pieniędzy za wizę.
Turysta może jednak odmówić wyjazdu na inną wycieczkę i żądać zwrotu pieniędzy.