Wybierając polisę na wakacje powinniśmy przede wszystkim pamiętać o przeczytaniu ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), zanim podpiszemy umowę. W dokumencie tym są zapisy kształtujące nasze prawa i obowiązki.
Do agenta ubezpieczeniowego powinni przed urlopem wybrać się przede wszystkim ci, którzy podróżują na własną rękę.
Jeżeli bowiem udajemy się na wczasy z biurem podróży, to organizator wyjazdu musi zawrzeć na rzecz uczestników umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia za granicą (KLZ). Nie oznacza to jednak, że wyjeżdżając z biurem podróży nie musimy w ogóle zaprzątać sobie głowy kwestią ubezpieczeń.