Poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zajmie się teraz sejmowa Komisja Infrastruktury.

Posłowie podkomisji byli za tym, aby przy przekształcaniu gruntów należących do Skarbu Państwa obowiązywała, tak jak dotychczas, ustawowa bonifikata w wysokości 50 proc. opłaty przekształceniowej.

W projekcie, na wniosek przedstawiciela Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Zdzisława Małeckiego znalazł się zapis, aby nowych przepisów nie stosować wobec nieruchomości, co do których wszczęto postępowanie o wywłaszczenie na cele publiczne. Nie zyskała poparcia posłów propozycja Federacji, aby przekształceniom we własność nie poddawać nieruchomości, które są przeznaczone pod cele publiczne w planach zagospodarowania przestrzennego. "Mam nadzieję, że ten zapis uda się wprowadzić do projektu w czasie prac w komisji" - powiedział PAP Małecki.

Wykluczenia mają dotyczyć m.in. cudzoziemców i działkowców

Wykluczenia w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mają dotyczyć m.in. cudzoziemców i działkowców.

Kwestia wieczystego użytkowania pojawiła się w trzech poselskich projektach ustaw. Najbardziej radykalna jest propozycja PiS, dotycząca likwidacji użytkowania wieczystego, jako reliktu PRL i zamiany w prawo własności. Projekty klubów PO i SLD proponują zachowanie prawa wieczystego użytkowania, ale z ułatwieniem i przyspieszeniem procedur przekształcania go we własność.