Przy zmianie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o przyznaniu bonifikaty w opłacie przekształceniowej i wysokości tej bonifikaty powinny decydować organy samorządu lub państwa, do których należy dana nieruchomość - proponuje Senat we własnym projekcie ustawy.

We wtorek podczas posiedzenia trzech sejmowych komisji: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Projektem ustawy zajmie się teraz podkomisja sejmowa.

Obecnie jednostki samorządu terytorialnego, które są właścicielami nieruchomości użytkowanej wieczyście, muszą przy zmianie przez użytkownika prawa użytkowania wieczystego na prawo własności akceptować obligatoryjnie każdy wniosek o udzielenie bonifikaty w opłacie przekształceniowej. Bonifikaty te przyznawane osobom o najniższych dochodach sięgają nawet 90 proc. wysokości opłaty przekształceniowej.

Senacki projekt ustawy jest odpowiedzią na wyrok TK

26 stycznia 2010 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że mechanizm obligatoryjnego przyznawania tych bonifikat stanowi niedozwoloną ingerencję w prawo własności, przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego bezpośrednio na podstawie przepisów Konstytucji (art. 165). Pozbawia bowiem te podmioty jakiejkolwiek kontroli nad nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste.

Senacki projekt ustawy jest odpowiedzią na wyrok TK i proponuje wprowadzenie fakultatywności udzielania bonifikat od opłaty przekształceniowej, przy czym fakultatywność ta dotyczyć ma przekształceń tak w przypadku nieruchomości należących do samorządów, jak i należących do Skarbu Państwa.

Zaproponowane zmiany oznaczają, że decyzja o przyznaniu bonifikaty ubiegającemu się o zmianę prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i o wysokości tej bonifikaty będzie zależała od decyzji właściwej jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa), lub organu państwowego (wojewoda, starosta).

Jak tłumaczył senator Leon Kieres (PO) te organy powinny mieć możliwość, a nie obowiązek przyznawania takiej bonifikaty, a w przypadku wyjątkowo atrakcyjnych nieruchomości powinny móc w ogóle jej nie przyznawać.