Posłowie proponują specjalne bonifikaty przy przekształceniach i rozłożenie dużych podwyżek opłat na 3 lata. Takie rozwiązania zawiera poselski projekt PO o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wczoraj komisje Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Sprawiedliwości zdecydowały, że tylko nad nim dalej będą pracować posłowie. Przepadł projekt PIS o uwłaszczeniu użytkowników wieczystych z mocy prawa, a także pomysł SLD o rozkładaniu podwyżek opłat na wiele rat.

Nowością będzie przyznanie także przedsiębiorcom możliwości wykupienia gruntów. Z przekształceń będą mogli skorzystać wszyscy użytkownicy wieczyści, którym przysługiwało to prawo 13 października 2005 r. Dziś mają taką szansę jedynie osoby fizyczne i prawne, które dysponują gruntami na potrzeby mieszkaniowe lub rolne. Szansy na wykup nie mają firmy, które grunty wykorzystują pod działalność gospodarczą, np. wybudowały biurowce.

– Z przekształceń nie będą mogły skorzystać spółki Skarbu Państwa lub gmin, Polski Związek Działkowców – wyjaśnia poseł Huskowski (PO).

Przy przekształceniach na nieruchomościach Skarbu Państwa osobom fizycznym będą przysługiwać 50-proc. bonifikaty. Przedsiębiorcy nie skorzystają z takiej możliwości.

Posłowie zamierzają rozprawić się też z gigantycznymi podwyżkami opłat.

Jeśli podwyżka będzie przekraczała sto procent dotychczasowej opłaty, to użytkownik płaciłby w pierwszym roku o sto procent więcej, a w drugim i trzecim po połowie nadwyżki .