Sprawność fizyczna nie ma już żadnego znaczenia dla kandydata na detektywa. Musi on jednak przedstawić orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania tego zawodu. Takie zmiany wprowadza wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o usługach detektywistycznych.

Osoby z doświadczeniem

Ryszard Bednik z Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów tłumaczy, że najwięcej detektywów jest pośród osób, które odeszły na emeryturę z różnych służb, np. z policji. Przyznaje, że w czasie służby wielu byłych funkcjonariuszy nabawiło się dysfunkcji czy kontuzji, które mogą uniemożliwić im pracę w zawodzie detektywa.