Znowelizowana ustawa zmienia zasady planowania prac rządu; przewiduje zastąpienie przygotowywanych co sześć miesięcy programów prac legislacyjnych rządu przez wykaz prac legislacyjnych.

Wykaz będzie prowadzony przez całą kadencję rządu. Ma obejmować projekty: założeń do ustaw, samych ustaw, a także rozporządzeń rządu. Będzie też zawierać informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia określonego projektu. Wykaz prac legislacyjnych rządu będzie publikowany - tak jak obecnie programy prac legislacyjnych rządu - na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa pochodzi z 2005 roku. Określa zasady jawności działalności lobbingowej, wykonywania zawodowej działalności lobbingowej oraz jej kontroli.