W ostatnich dniach do uzgodnień międzyresortowych trafił przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Jedną z najbardziej użytecznych zmian będzie wprowadzenie możliwości uzyskiwania zaświadczeń o niekaralności bez wychodzenia z domu i wypełniania papierowych formularzy. Wnioskujący o nie obywatele otrzymają je przez internet.

Elektroniczny dokument będzie można uzyskać za pomocą bezpłatnej skrzynki dostępowej, którą wnioskujący o informacje z KRK będą mogli założyć na internetowej platformie Ministerstwa Sprawiedliwości. Składany tam wniosek będzie musiał zostać jednak opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Będzie to dodatkowy wydatek w granicach 200 – 300 zł dla osób, które do czasu wejścia w życie nowych przepisów nie wyposażą się w taki elektroniczny instrument.

Wniosek z e-podpisem

Jak podkreśla w uzasadnieniu projektu resort sprawiedliwości z warunku opatrywania wniosków bezpiecznym e-podpisem nie można zrezygnować.

– Wprowadzenie takiego wymogu wynika z faktu, że dane o karalności mają charakter danych wrażliwych i powinno się stosować w odniesieniu do nich zaostrzone środki zapobiegające ich ujawnieniu osobie nieuprawnionej – tłumaczy ministerstwo.

Za wydanie zaświadczenia drogą elektroniczną będzie pobierana opłata, którą określi minister sprawiedliwości. Możliwe, że będzie ona niższa niż 50 zł, które trzeba dzisiaj zapłacić za wydanie tradycyjnego papierowego zaświadczenia o niekaralności. Resort planuje, aby można było uiszczać ją za pomocą przelewu bankowego, internetowych kart płatniczych oraz systemów płatności elektronicznej.

Zaświadczanie o niekaralności trafiałoby zwrotnie na skrzynkę dostępową na e-Platformie. Wydrukowana kopia byłaby ważna tak jak urzędowe zaświadczenie.

Więcej informacji

Projektowana nowelizacja przewiduje także, że w karcie rejestracyjnej skazanego będą znajdować się również informacje o pokrzywdzonym poniżej lat 15, który został pokrzywdzony przestępstwem seksualnym. Nowe przepisy mają również zawierać wiele rozwiązań, które mają usprawnić wymianę z rejestrów karnych pomiędzy krajami UE.

Informacje w Krajowym Rejestrze Karnym

W rejestrze karnym gromadzi się dzisiaj m.in. dane o osobach

● prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

● prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych,

● nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze,

● prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,

● poszukiwanych listem gończym,

● tymczasowo aresztowanych,

● nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.