Kontrolą bezpieczeństwa na lotniskach na zlecenie zarządcy portu lotniczego zajmą się prywatne firmy, a nie Straż Graniczna.
Zadania związane z kontrolą osób, bagażu, ładunków, poczty, zaopatrzenia pokładowego zarządca lotniska będzie wykonywał przy pomocy Służby Ochrony Lotniska. Będzie mógł także zatrudnić zewnętrzną firmę do ochrony osób i mienia. Tak wynika z nowelizacji ustawy – Prawo lotnicze, która wczoraj została przyjęta przez Sejm. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie ustawy – Prawo lotnicze do wymagań Unii Europejskiej. Nowela wprowadza regulacje prawne, które zapewniają poprawę bezpieczeństwa lotniczego i ochronę lotnictwa cywilnego oraz nadzoru lotniczego, modernizację i rozbudowę infrastruktury lotniskowej oraz nawigacyjnej, a także usprawnienie procesu zarządzania lotniskami. Poprawki zgłoszone do ustawy przez Senat w większości miały charakter precyzujący. Chodziło m.in. o przepisy dostosowujące prawo lotnicze do regulacji UE, np. precyzujące kategorie lotnisk, wobec których stosowana będzie ograniczona certyfikacja, oraz upraszczające certyfikację służb informacji powietrznej na tych lotniskach. Zostały one przyjęte przez Sejm.
Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.