Wybierając się w podróż samochodem po Europie, należy się zapoznać z obowiązującymi w różnych krajach przepisami drogowymi. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na drodze
Niektóre zasady dotyczące poruszania się po drogach są wspólne dla wszystkich krajów UE. Na przykład rozmawianie przez telefon komórkowy w trakcie jazdy jest zakazane, chyba że rozmowa prowadzona jest przez zestaw słuchawkowy. Ponadto wszystkie kraje wymagają, aby w samochodzie była gaśnica, apteczka oraz trójkąt ostrzegawczy. W niektórych państwach (Słowacja, Chorwacja, Austria, Włochy) istnieje obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej. W Słowacji należy wozić ją w kabinie samochodu. Prawo jazdy wydane w jednym kraju unijnym zachowuje ważność we wszystkich pozostałych krajach UE. Krajowa polisa ubezpieczeniowa (OC) automatycznie zapewnia wymagane przez prawo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak nie dostać mandatu w UE
W pełnej wersji artykułu przepisy drogowe obwiązujące w poszczególnych krajach:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy