Dobra wiadomość dla użytkowników wieczystych. Jeszcze przed wyborami posłowie chcą uchwalić zmiany, które ułatwią im przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.
Mają też pomysł na drastyczne podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste. Tym razem projekt zmian przygotowali posłowie PO. Obejmie on nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Dziś w Sejmie odbędzie się jego pierwsze czytanie.
– Jest oczywiście kilka innych konkurencyjnych projektów – SLD, senacki i PiS. My chcieliśmy jako klub znaleźć takie rozwiązanie, które zdynamizuje przekształcenia, ale pozwoli też uniknąć raf niekonstytucyjności i roszczeń samorządów – dodaje.

Sposób na podwyżki

Zgodnie z dzisiejszymi przepisami użytkownik wieczysty może dostać od miasta podwyżkę opłaty rocznej nie częściej niż raz na trzy lata. Nie ma jednak żadnej górnej granicy takiej podwyżki. Dlatego znajdują się samorządy, które fundują swym mieszkańcom podwyżki przekraczające nawet tysiąc procent.
– Chcemy wprowadzić mechanizm rozłożenia dużych podwyżek na te trzy lata. Jeśli podwyżka będzie przekraczała sto procent dotychczasowej opłaty, to użytkownik płacił-by w pierwszym roku o sto procent więcej, a w drugim i trzecim po połowie nadwyżki – mówi poseł Stanisław Huskowski (PO).
Przykładowo, jeśli podwyżka będzie wynosiła 340 proc., to w pierwszym roku użytkownik wieczysty zapłaci o 100 proc. więcej, w drugim roku o 120 procent więcej i w trzecim o 120 procent więcej. Drastyczne podwyżki zostaną więc rozłożone na trzy lata.

Bonifikata 50-procentowa

Posłowie chcą także, aby wszyscy użytkownicy wieczyści – a nie tylko ci, którzy mają grunty na potrzeby mieszkaniowe lub rolne – mieli prawo domagać się uwłaszczenia, czyli przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Taką możliwość mieliby jednak tylko ci, którzy od 13 października 2005 r. są użytkownikami wieczystymi.
– Proponujemy, aby na gruntach Skarbu Państwa była bonifikata 50 proc., a na gruntach samorządowych dajemy radom i sejmikom prawo ustanawiania bonifikat – wskazuje poseł.
Z przekształceń nie będą mogły skorzystać spółki Skarbu Państwa lub gmin, Polski Związek Działkowców oraz część cudzoziemców.
Nowością będzie możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego we własność przez osoby prawne i podmioty użytkujące nieruchomość na działalność gospodarczą.
Posłowie proponują także, aby do przekształcenia nie było konieczne złożenie wniosku przez wszystkich współużytkowników wieczystych. Dziś hamuje to przekształcenia we wspólnotach mieszkaniowych. Gdy ktoś się nie zgadza na przekształcenie, pozostali muszą iść do sądu. Zgodnie z projektem w takim przypadku wystarczyłaby zgoda większości współużytkowników wieczystych.