Turysta niezadowolony z obsługi w hotelu może złożyć reklamację. Umowa zawarta z biurem podróży przy wykupieniu wycieczki określa, w jaki sposób to zrobić
Reklamacja może dotyczyć np. zmiany trasy wycieczki, środka transportu czy też zmiany miejsca zakwaterowania. Organizator wyjazdu odpowiada również za gorsze warunki w hotelu niż zapewniane przez niego przy zawieraniu umowy. Nie może uniknąć odpowiedzialności, na przykład obarczając winą hotel za brak wyżywienia. Nie może też odsyłać konsumenta do przewoźnika, aby u niego składał reklamację.
Dlatego warto aż do powrotu zachować nie tylko umowę zawartą z biurem podróży i regulamin wyjazdu, ale również foldery i katalogi zawierające informacje dotyczące imprezy. Dysponując takimi dokumentami, łatwiej będzie nam udowodnić to, że biuro podróży nie wywiązało się z obietnicy dotyczącej na przykład położenia hotelu. Ze zdjęcia zamieszczonego w folderze wynikało, że z hotelu do plaży jest 200 m, a na miejscu okazało się, że odległość ta wynosi 3,5 km.