Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje z dzieckiem, należy mieć przy sobie jego dowód osobisty. Jeżeli chcemy podróżować po krajach nienależących do Unii Europejskiej, dziecko musi mieć paszport.
Z wyrobieniem dziecku odpowiednich dokumentów nie należy zwlekać do ostatniej chwili, gdyż proces ten może trwać od kilku dni do miesiąca. W zależności od kierunku wycieczki należy wyrobić małoletniemu dowód osobisty lub paszport. Ten drugi dokument jest wystarczający przy podróżowaniu po krajach członkowskich UE. Zarówno paszport, jak i dowód osobisty, jeżeli wyrabiane są osobie małoletniej, mają charakter tymczasowy.
Jeżeli zdecydujemy się na wyrobienie dowodu osobistego, musimy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu miasta lub gminy, dołączyć dwie fotografie oraz wnieść opłatę w wysokości 30 zł. Aby wyrobić dowód osobisty dziecku poniżej 13. roku życia, wymagana jest obecność obojga rodziców lub opiekunów prawnych w celu złożenia uzasadnionego wniosku. W przypadku dzieci, które ukończyły 13. rok życia, dowód osobisty wyrabia się na wniosek jednego z rodziców lub opiekunów prawnych. Taki dowód jest ważny przez pięć lat.