Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje z dzieckiem, należy mieć przy sobie jego dowód osobisty. Jeżeli chcemy podróżować po krajach nienależących do Unii Europejskiej, dziecko musi mieć paszport.
Z wyrobieniem dziecku odpowiednich dokumentów nie należy zwlekać do ostatniej chwili, gdyż proces ten może trwać od kilku dni do miesiąca. W zależności od kierunku wycieczki należy wyrobić małoletniemu dowód osobisty lub paszport. Ten drugi dokument jest wystarczający przy podróżowaniu po krajach członkowskich UE. Zarówno paszport, jak i dowód osobisty, jeżeli wyrabiane są osobie małoletniej, mają charakter tymczasowy.
Jeżeli zdecydujemy się na wyrobienie dowodu osobistego, musimy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu miasta lub gminy, dołączyć dwie fotografie oraz wnieść opłatę w wysokości 30 zł. Aby wyrobić dowód osobisty dziecku poniżej 13. roku życia, wymagana jest obecność obojga rodziców lub opiekunów prawnych w celu złożenia uzasadnionego wniosku. W przypadku dzieci, które ukończyły 13. rok życia, dowód osobisty wyrabia się na wniosek jednego z rodziców lub opiekunów prawnych. Taki dowód jest ważny przez pięć lat.
Po odbiór dokumentu tożsamości dla małoletniego, który nie ukończył 13. roku życia, powinien zjawić się w urzędzie jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Natomiast, jeżeli dowód został wydany osobie, która ukończyła 13. rok życia, może ona odebrać go osobiście, ale może to zrobić za nią także jeden z rodziców (opiekunów).
W przypadku paszportu dla dziecka wniosek o jego wydanie należy złożyć w biurze paszportowym działającym przy urzędzie wojewódzkim lub delegaturze urzędu wojewódzkiego. Właściwy do złożenia takiego wniosku będzie urząd województwa, w którym mieszkamy. Za wydanie paszportu tymczasowego dziecku, które nie ukończyło 5 lat, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. Natomiast za wydanie paszportu małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.
Paszport może otrzymać małoletni, który ukończył 5 lat, a na zgodne żądanie rodziców lub opiekunów także dziecko, które nie osiągnęło tego wieku. W takim przypadku będzie to paszport tymczasowy. Ważny jest on przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Co istotne, w paszportach tymczasowych nie zamieszcza się zdjęcia dziecka, więc nie ma potrzeby załączania fotografii do wniosku. Na wydanie paszportu dla dziecka, bez względu na jego wiek, jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców. Podpisy muszą być złożone w obecności pracownika urzędu paszportowego lub notariusza. Jeżeli małoletni, któremu wyrabiany jest paszport, nie ukończył jeszcze pięciu lat, to nie ma wymogu, aby był on obecny w urzędzie przy składaniu wniosku. Jeżeli jednak dziecko ukończyło pięć lat, rodzice muszą je zabrać ze sobą do urzędu. Odbioru dokumentu paszportowego osoby małoletniej może dokonać jedno z rodziców lub jej opiekun prawny.
30 zł kosztuje paszport tymczasowy dla dziecka, które nie ukończyło 5 lat
60 zł kosztuje paszport tymczasowy dla dziecka, które nie ukończyło 13 lat