Motocyklista, któremu odholują motor, za usługę holowania będzie musiał zapłacić maksymalnie 200 zł. Za dobę przechowywania pojazdu – 22 zł. Za holowanie samochodu osobowego opłata nie przekroczy 440 zł.
Usuwanie źle zaparkowanych pojazdów czy takich, których kierowca jechał pijany, będzie należało do zadań własnych powiatu – określają nowe przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które wejdą w życie 21 sierpnia 2011 roku. Zgodnie z tymi regulacjami starosta może powierzyć ich realizację firmom, które zajmują się holowaniem aut, z tym że musi przy tym przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne.

Górne limity

Do tej pory starosta nie musiał organizować np. przetargu. Miał jednak obowiązek kierować się wytycznymi, jakie wskazywała mu ustawa – Prawo o ruchu drogowym. Brał wiec pod uwagę np. liczbę holowników w firmie, standard wyposażenia czy deklarowany czas przybycia na miejsce, z którego trzeba usunąć pojazd. Te przepisy od niedzieli jednak już nie będą obowiązywać.
W dalszym ciągu to rada powiatu będzie decydować o wysokości stawek opłat za holowanie pojazdów i ich przetrzymywanie na parkingu depozytowym. Z tym, że ustawa określa górny limit tych stawek dla poszczególnych pojazdów. Chodzi o to, by w różnych częściach kraju stawki te nie były zbyt różnicowane. Dlatego w przypadku, gdy komuś zostanie przetransportowany na parking depozytowy rower lub skuter, to za holowanie trzeba będzie zapłacić maksymalnie 100 zł i 15 zł za każdą dobę jego przetrzymywania.
Motocyklista, któremu odholują motor, za usługę holowania będzie musiał zapłacić maksymalnie 200 zł. Za dobę przechowywania pojazdu – 22 zł. Za holowanie samochodu osobowego opłata nie przekroczy 440 zł. Doba przechowywania na parkingu depozytowym może wynieść maksymalnie 33 zł. Za pojazd o masie powyżej 3,5 tony stawki maksymalne wyniosą 550 zł za holowanie i 44 zł za dobę przechowywania.
Przy cięższych pojazdach stawki będą wyższe.

Z parkingu depozytowego

Najwięcej zapłacą jednak ci, którzy będą musieli odebrać z parkingu depozytowego pojazd przewożący materiały niebezpieczne. Za samo holowanie zapłacą nie więcej niż 1400 zł, a za dobę przechowywania 180 zł.
Dokładnie 4 września weszły w życie inne przepisy nowelizacji. Określiły one, że właściciel samochodu ma trzy miesiące na odebranie go z parkingu. Po tym czasie starosta powiadamia go o skutkach nieodebrania własności, jeżeli pojazd nadal przebywa na parkingu depozytowym. Jeżeli to nie poskutkuje, to starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku nieodebranego pojazdu na rzecz powiatu. Jednak nie może tego uczynić wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia powiadomienia właściciela pojazdu.
3 miesiące ma kierowca na odebranie odholowanego pojazdu
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 10 lit. d – i ustawy z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 152, poz. 1018).