Rosyjskie spółki akcyjne mogą być zarządzane przez Polaków. Warunkiem jest jednak uzyskanie zezwolenia i wizy na zatrudnienie, co może zająć nawet kilka miesięcy.
Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani obejmowaniem funkcji prezesa zarządu w rosyjskich spółkach. Co do zasady, obowiązujące przepisy prawa rosyjskiego dopuszczają taką możliwość. Zajęcie stanowiska tzw. dyrektora generalnego (prezesa zarządu) spółki przez obcokrajowca wiąże się jednak z licznymi trudnościami.

Zezwolenie i wiza

– Zatrudniając w rosyjskiej spółce obcokrajowca, na przykład obywatelstwa polskiego, należy uzyskać wiele zezwoleń przewidzianych w ustawie federalnej z 25 lipca 2002 roku nr 115 – FZ o stanie prawnym cudzoziemców w Federacji Rosyjskiej, określającej warunki podjęcia pracy przez cudzoziemca na terenie Federacji Rosyjskiej – mówi Irina Pronina, prawnik prawa rosyjskiego z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.
Zgodnie z powyższymi przepisami, spółka będąca pracodawcą ma obowiązek uzyskać zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca. Z kolei pracownik – cudzoziemiec musi otrzymać nie tylko zezwolenie, ale również wizę uprawniającą do pracy na terytorium Federacji Rosyjskiej.
– Uzyskanie tych dokumentów jest procedurą pracochłonną i czasochłonną i może zająć około trzech miesięcy, a czasem nawet dłużej. W związku z tym załatwianie powyższych formalności spółki najczęściej wolą powierzać prawnikom lub innym specjalizującym się w tym podmiotom, funkcjonującym na rynku rosyjskim – wskazuje Irina Pronina.

Zakres kompetencji

Kwestie uprawnień prezesa zarządu spółki rosyjskiej należy szczegółowo uregulować w jej statucie oraz w umowie o pracę z takim prezesem, aby wspólnicy/ akcjonariusze mogli zachować kontrolę nad zarządzaniem sprawami spółki. – Przykładowo należy wprowadzić do postanowień statutu spółki wykaz transakcji finansowych wymagających uchwały walnego zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej czy ograniczyć kompetencję z zakresu ustalenia zasad wynagradzania pracowników spółki – tłumaczy Irina Pronina.

Zakaz konkurencji

Istotną kwestią jest także wprowadzenie do umowy o pracę zakazu konkurencji dla prezesa zarządu spółki rosyjskiej.
– Wprowadzenie zakazu konkurencji dla pracowników jest rzeczą stosunkowo nową w Rosji i nie do końca uregulowaną na gruncie prawnym, choć coraz bardziej popularną wśród przedsiębiorców – zauważa Irina Pronina.
Zgodnie z zalecanym przez Federalną Komisję ds. Rynku Papierów Wartościowych kodeksem ładu korporacyjnego do umowy z prezesem zarządu spółki akcyjnej wprowadzane są zakazy obejmowania przez niego stanowisk zarządzających, jak również o innym charakterze, jeżeli miałoby to odbywać się u podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną.