Osoby pozostające w związkach partnerskich mogą bronić swoich praw majątkowych, praw do dzieci i dziedziczenia. Wystarczą do tego rozwiązania prawne zawarte w obecnie obowiązujących ustawach i kodeksach. Przepisy pozwalają zabezpieczyć sprawy finansowe, uprawniają do świadczeń na dzieci, zapewniają udział w spadku
tworzenie ustawowej definicji związków partnerskich zajmie prawnikom z pewnością jeszcze wiele czasu. Projekt ustawy o związkach partnerskich przygotowany przez SLD, zamiast łagodzić obyczaje i przybliżać nas do tego celu, wzbudza coraz więcej kontrowersji i antagonizmów. A przecież nie dotarł jeszcze nawet do laski marszałkowskiej.
Projekt przewiduje między innymi możliwość zawierania u notariusza umów przez partnerów bez względu na ich płeć. W umowach takich regulowane byłyby sprawy wzajemnych relacji majątkowych i osobistych konkubentów oraz par jednopłciowych, a także ich wspólnych dzieci. Projekt reguluje również możliwość rozwiązania takiej umowy. Zaproponowane zmiany opierają się na rozwiązaniach obowiązujących we Francji.