Test wypłacalności powinien funkcjonować obok, a nie zamiast obecnych środków ochrony wierzycieli - mówi Wojciech J. Katner, sędzia Sądu Najwyższego, profesor prawa handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
Prawnicy krytykują pomysły obniżenia kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością do zupełnie symbolicznej wielkości. Projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego mówi o wysokości 1 złotego. Czy to dobre rozwiązanie?
Projekt zgłosiło grono naukowców, którzy uznali, że idąc z duchem europejskim, mimo że nie została zmieniona druga dyrektywa, tzw. kapitałowa, powinno się doprowadzić do reformy struktury majątkowej spółki z o.o. W szczególności założenie wariantu, w którym mogłaby ona posiadać kapitał zakładowy w wysokości 1 złotego. Dotychczas minimalny kapitał spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosił 5 tys. złotych, co jest kwotą śmieszną.