Dopiero z chwilą skutecznego przeniesienia autorskich praw majątkowych członkowie zarządu mogą złożyć oświadczenie, że wkłady na kapitał zakładowy zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione.
Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być objęte nie tylko za gotówkę lub w zamian za wniesione do spółki nieruchomości lub rzeczy ruchome. Przedmiotem aportu mogą być również prawa niematerialne, a w szczególności autorskie prawa majątkowe.

Prawidłowa identyfikacja