Kontrolą bagaży i bezpieczeństwa na lotniskach zajmą się służby ochrony lotniska lub prywatne firmy ochroniarskie.
Odprawy, kontrola biletów i bagaży oraz pilnowanie porządku w portach lotniczych nie będzie już należało do Straży Granicznej. Obowiązki w zakresie prowadzenia kontroli bezpieczeństwa zostaną przekazane zarządzającym lotniskami. Zadanie te będą oni realizować albo przy pomocy służby ochrony lotniska (SOL) lub firmy ochroniarskiej, która zostanie do tego wynajęta. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 100, poz. 696 z późn. zm.), którą dziś zajmie się senacka Komisja Gospodarki Narodowej.
Zgodnie z nowelą nadzór nad wykonywaniem obowiązków w zakresie bezpieczeństwa na lotniskach będzie sprawował prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Natomiast Straż Graniczna pozostanie właściwa w zakresie ochrony granicy, np. będzie sprawdzać, czy nikt niepowołany nie dostał się np. na teren lotniska.
To, jakie dokładnie obowiązki będzie miała np. firma ochroniarska, określi minister infrastruktury w rozporządzeniu do ustawy. Zgodnie z nowelą przedsiębiorca, który będzie ubiegał się o powierzenie mu takich zadań, będzie musiał przedstawić wiele informacji o swojej działalności. Będzie musiał poinformować m.in. o dotychczasowej działalności. Musi przy tym okazać dokumenty finansowe za ostatnie trzy lata oraz za rok, w którym ubiega się o wykonywanie działalności w zakresie kontroli bezpieczeństwa. Firma taka musi mieć też przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie usług ochrony osób i mienia.