Podział wspólnego majątku dopuszczalny jest w drodze umowy małżonków. W przypadku gdy nie mogą dojść do porozumienia, każdy z małżonków ma prawo wystąpić o podział majątku do sądu. Otrzymuje wówczas swój udział w majątku wspólnym małżonków oraz zatrzymuje majątek osobisty.

Czy wina wpływa na podział majątku

Rozwód został orzeczony z wyłącznej winy żony. Czy na zasadę równych udziałów małżonków w majątku wspólnym ma wpływ to, które z małżonków przyczyniło się do rozwodu?

Czy podziału można dokonać w umowie

W toku jest sprawa o rozwód małżonków przed sądem okręgowym. Czy strony w takiej sytuacji mogą podzielić jeszcze swój majątek w drodze umowy?

Czy szkoda liczy się przy podziale

W czasie trwania wspólności majątkowej doszło do zalania mieszkania, które nieumyślnie spowodował jeden z małżonków. Za poniesione straty ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, które zatrzymał jeden z małżonków. Po kilku latach od tego zdarzenia małżeństwo zostało rozwiązane. Czy spowodowana szkoda ma wpływ na podział majątku?

Czy intercyza ma znaczenie przy podziale

W trakcie małżeństwa małżonkowie zawarli umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową. Obecnie toczy się postępowanie rozwodowe. Czy takie porozumienie ma wpływ na podział majątku wspólnego?

Czy niezbędny jest akt notarialny

W skład majątku małżeńskiego wschodzą nieruchomość oraz oszczędności zgromadzone na rachunkach bankowych. Czy umowny podział majątku musi nastąpić u notariusza?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak małżonkowie mogą podzielić wspólny majątek bez sądu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.