Od 2012 roku miesięczna opłata za używanie odbiornika radiowego wzrośnie o 15 groszy, a telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego – o 1 zł 35 gr.
Wiadomo już, ile będzie trzeba płacić za używanie w przyszłym roku radia oraz telewizora. Nowe stawki określono w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczącym wysokości opłat abonamentowych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry w 2012 roku.

Za jeden miesiąc

Rozporządzenie przewiduje, że za używanie odbiornika radiowego za jeden miesiąc będzie trzeba zapłacić 5,50 zł. W tym roku jest to 5,35 zł. Z kolei za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiowego za jeden miesiąc w przyszłym roku należy zapłacić 18,50 zł. Dla porównania – tegoroczna stawka wynosi 17,15 zł.

Przewidziano zniżki

W rozporządzeniu przewidziano – tak jak poprzednio – zniżki za uiszczenie opłat z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Jednak ich wysokość się zmieni.
W 2012 roku za używanie odbiornika radiowego zniżka wynosi 3 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie jej za dwa miesiące z góry (obecnie jest to 2,5 proc.). W przyszłym roku zniżka wyniesie 4 proc. miesięcznej opłaty za jej uregulowanie za trzy miesiące z góry (teraz – 3,5 proc.). Z kolei zniżka w wysokości 5 proc. miesięcznej opłaty będzie przysługiwać w przypadku jej uiszczenia za sześć miesięcy z góry (aktualnie – 4,5 proc.). Największy procentowy upust – wynoszący 10 proc. miesięcznej opłaty – będzie za jej zapłacenie za rok z góry (dotychczas – 8,5 proc.).
Takie same procentowe zniżki przewidziano również za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiowego.

Ile trzeba będzie zapłacić

Zatem w 2012 roku, po uwzględnieniu zniżek, wysokość opłat za używanie odbiornika radiowego wyniesie 10,70 zł za dwa miesiące (dotychczas 10,45 zł), 15,85 zł za trzy miesiące (obecnie 15, 50 zł), 31,35 zł za sześć miesięcy (teraz 30,65 zł) oraz 59,40 zł za rok (dotychczas 58, 75 zł).

Zasady waloryzacji

Z kolei po uwzględnieniu zniżek za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiowego w przyszłym roku będzie się płacić 35,90 zł za dwa miesiące (teraz 33,45 zł), 53,30 zł za trzy miesiące (obecnie 49,65 zł), 105,45 zł za sześć miesięcy (aktualnie 98,25) oraz 199,80 zł za rok (dotychczas 188,30 zł).
Opłaty wnoszone na poczet 2012 roku mogą być przyjmowane w tym roku według stawek obowiązujących od 1 stycznia 2012 r.
Wysokość opłat abonamentowych są waloryzowane w każdym roku średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej.
Wynika to z przepisów ustawy o opłatach abonamentowych.
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. nr 85, poz. 728 z późn. zm.).
Par. 1 – 4 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r. (Dz.U. nr 93 poz. 548).
Par. 1 – 4 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2011 r. (Dz.U. nr 86, poz. 558).