Rodzice adopcyjni muszą dopełnić formalności w sądzie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych i odpowiednie kwalifikacje. Powinna też zostać zachowana odpowiednia różnica wieku między nimi a dzieckiem.

1 Kto i w jakim wieku może zostać rodzicem adopcyjnym

Dziecko może przysposobić osoba samotna lub wspólnie małżonkowie. Natomiast wspólnie nie mogą tego zrobić konkubenci. Rodzice adopcyjni powinni mieć pełną zdolność do czynności prawnych i odpowiednie kwalifikacje. Między nimi a dzieckiem musi też istnieć odpowiednia różnica wieku. W praktyce sądowej przyjmuje się, że powinna być taka jak zazwyczaj między rodzicami biologicznymi i ich dziećmi. Adoptowane dziecko musi być małoletnie, przynajmniej w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy do adopcji niezbędna jest zgoda dziecka.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:- Czy sąd rodzinny i opiekuńczy orzeka na żądanie przysposabiającego- Kiedy na adopcję nie jest potrzebna zgoda biologicznej matki i ojca- Co powinna zawierać zgoda wyrażona przez rodziców w sądzie