Samorządy, a także urzędy publiczne będą musiały kupować samochody o jak najmniejszej uciążliwości dla środowiska. Dotyczy to m.in. radiowozów policyjnych czy autobusów miejskich.
Przy zakupie samochodów organizatorzy przetargów będą musieli brać pod uwagę zużycie paliwa i emisję spalin. Tak wynika z wchodzącego dziś w życie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.
Nowe przepisy nakładają na zamawiających obowiązek stosowania innych niż tylko cena kryteriów oceny oferty. To oznacza, że organizator przetargu, kupując np. autobusy miejskie lub radiowozy dla policji lub straży miejskiej, będzie musiał wybierać oferty także na podstawie kryterium zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. Docelowo chodzi o to, aby w publicznych przetargach na samochody zamawiający wybierali nie oferty najtańsze, ale takie, które są energooszczędne i bezpieczne dla środowiska. Dzięki temu publiczne zlecenia będą trafiać do producentów samochodów o najmniejszej uciążliwości dla środowiska.
Ekokryteria będą obowiązkowe przy zakupie aut kategorii M i N z załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. z 2005 r. nr 238, poz. 2010 z późn. zm.). To oznacza, że zamawiający będą musieli brać pod uwagę oddziaływanie auta na środowisko zarówno przy zakupie samochodów osobowych, np. dla VIP-ów i autobusów, jak i przy zakupie samochodów ciężarowych.
Nowe przepisy mają na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Aby pomóc zamawiającym, Komisja Europejska uruchomiła portal, który ma im ułatwić wybór energooszczędnego i przyjaznego dla środowiska pojazdu.