Wytyczne Eurostatu, agencji Komisji Europejskiej, decydują, czy realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego jest zaliczana do długu publicznego, czy też nie
Rozmowa z Tomaszem Korczyńskim, adwokatem, senior associate w kancelarii Wierzbowski Eversheds
Eurostat – agencja Komisji Europejskiej – nakłada takie wymagania co do rozkładu ryzyk w projektach PPP, że wykonanie tego typu inwestycji bez obciążania finansów publicznych przypomina przeciskanie się przez ucho igielne. Czy na gruncie polskich przepisów realizacja projektów PPP obciąża stan finansów publicznych?