Instytucje finansowe mogłyby ratować zagrożone przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego. Konieczna jest jednak do tego nowelizacja ustawy.
Przedsiębiorcy proponują, aby bank mógł przejąć projekt PPP, gdy prywatny kontrahent nie wywiązuje się z umowy i projekt jest zagrożony. Dziś jest to praktycznie niemożliwe. Nikt nie może wejść w rolę partnera prywatnego w trakcie realizacji inwestycji. Dlatego przedsiębiorcy zrzeszeni we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP), chcą zmian w przepisach o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Rola banków