Projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych, nad którym obecnie pracuje Sejm, może być niezgodny z konstytucją – twierdzą radcowie prawni. Ich zdaniem wprowadzone przez posłów na ostatnim posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej poprawki zmierzające do nadania uprawnień absolwentom do reprezentowania klientów przed sądami godzą w interesy obywateli.

Poselskie poprawki

Efektem ostatnich prac w Sejmie nad projektem ustawy o egzaminach prawniczych ma być zrezygnowanie z zapisu, zgodnie z którym osoby bez aplikacji będą mogły wykonywać czynności z zakresu pomocy prawnej dopiero po zdaniu państwowego egzaminu prawniczego I stopnia. Po poprawkach wprowadzonych przez posłów do grona profesjonalnych pełnomocników procesowych zaliczone zostaną także osoby, które legitymują się jedynie ukończeniem wyższych studiów prawniczych.

W wydanym przez Krajową Radę Radców Prawnych stanowisku czytamy, że jest to działanie, które godzi w interes prawny obywateli naszego kraju i może doprowadzić do naruszenia ustrojowych gwarancji do rzetelnego procesu. Zdaniem KRRP absolwenci prawa posiadają jedynie wiedzę teoretyczną, która jest daleko niewystarczająca, by reprezentować klientów w toku postępowania sądowego.

– Nie może być naszej zgody na dewastację wymiaru sprawiedliwości. W ostatecznym rozrachunku to przecież obywatele zapłacą cenę za dopuszczenie do sądów osób zupełnie do tego nieprzygotowanych. Nie chcę przy tym wierzyć, że posłowie mogą przyjąć prawo, które jest jednoznacznie niekonstytucyjne – komentuje sprawę Maciej Bobrowicz, prezes KRRP.

KRRP wskazuje dodatkowo na badanie przeprowadzone wśród studentów prawa. Wynika z niego, że aż 73,4 proc. ankietowanych uważa, że studia nie dają im umiejętności stosowania prawa w praktyce.

Rada w swoim stanowisku zapowiada, że w przypadku uchwalenia ustawy o państwowych egzaminach prawniczych w wersji proponowanej przez posłów zwróci się do prezydenta o jej niepodpisywanie i skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

Założenia projektu

Projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych przewiduje dwie ścieżki dochodzenia do zawodów prawniczych. Zgodnie z nim w celu uzyskania uprawnień adwokata, radcy prawnego, notariusza lub komornika nie zawsze trzeba będzie odbyć aplikację (tak jak jest to obecnie). Wystarczy po studiach prawniczych zdać egzamin I stopnia, a następnie odbyć pięcioletnią praktykę jako doradca prawny. Po tym czasie należy zdać egzamin II stopnia, który da pełnię uprawnień zawodowych.