Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski 17 maja 2011 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego.

Potrzeba zmiany tych rozporządzeń wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania obecnie obowiązujących regulacji do faktycznych potrzeb związanych z przeprowadzeniem egzaminu radcowskiego i adwokackiego, a w szczególności odnoszących się do możliwości rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego - mówi minister Krzysztof Kwiatkowski. - Dzięki tym zmianom oraz działaniom organizacyjnym podejmowanym przez nasz resort tegoroczne egzaminy adwokacki i radcowski odbędą się z możliwością wykorzystania komputerów. To realizacja obietnicy jaką złożyłem aplikantom, jak i organom samorządu radcowskiego - dodaje.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Treść obu rozporządzeń można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.