Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski poinformował w poniedziałek podczas spotkania z przedsiębiorcami w siedzibie BCC, że podjęto decyzję o wprowadzeniu szkoleń o tematyce finansowej i gospodarczej m.in. dla przyszłych sędziów i prokuratorów. Szkolenia mają odbywać się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

"Czasami wiedzę sędziego i prokuratora w obszarze spraw gospodarczych trzeba uzupełnić i chcemy to uczynić" - mówił Kwiatkowski. Jak dodał, projekt szkoleń realizowany przez ministerstwo wspólnie z BCC jest jeszcze na etapie konsultacji i dopracowania szczegółów.

Prezes BCC Marek Goliszewski powiedział, że w trakcie konsultacji ministerstwo zaproponowało kilkadziesiąt szczegółowych tematów konkretnych szkoleń. "Pewne szczegóły jeszcze rzeczywiście trzeba ustalić; sędziowie i prokuratorzy powinni mieć do czynienia także z praktykami, żeby to nie były tylko wykłady teoretyków, ale osób stosujących narzędzia, o których środowisko prawnicze nie wie" - mówił.

Tematy szkoleń

Według przedstawionej przez resort wstępnej listy tematów sformułowanych w uzgodnieniu z BCC zajęcia miałyby dotyczyć m.in. teorii przedsiębiorstwa, krótko- i długookresowej analizy kosztów, wyceny przedsiębiorstw, rachunkowości, a także kwestii zarządzania.

Z zaprezentowanych w poniedziałek badań przeprowadzonych na początku maja przez BCC wśród swoich członków wynika potrzeba takich szkoleń. Jak poinformowano ponad 97 proc. ankietowanych przedsiębiorców oceniło, iż sędziowie orzekający w sprawach gospodarczych, cywilnych i karnoskarbowych potrzebują dodatkowych szkoleń dotyczących szczegółowych kwestii gospodarczo-finansowych.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury powołana została do kształcenia kadr dla wymiaru sprawiedliwości. Działa w Krakowie od 2009 roku. Jej zadaniem jest kształcenie przyszłych sędziów i prokuratorów oraz organizowanie szkolenia ustawicznego dla osób już wykonujących te zawody.