Rodzice mogą żądać od dzieci świadczeń alimentacyjnych wówczas, gdy znajdują się w niedostatku. Powinni wówczas wystąpić z pozwem przeciwko wszystkim dzieciom albo tylko przeciwko tym, których stać na dostarczanie im środków utrzymania. Z uwagi na sytuację materialną zobowiązanych do płacenia dzieci mają prawo domagać się zasądzenia od każdego z nich innej kwoty.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Co decyduje o przyznaniu alimentów

Zróżnicowanych potrzeb

Podwyższenia i obniżenia alimentów

Postępowania przed sądem

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy rodzice mogą skutecznie dochodzić alimentów od dzieci.