Osobie, która zabije np. żurawia, będzie groziło od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Taka sama kara przewidziana jest dla osób, które chronionymi gatunkami zwierząt będą handlować lub posiadać je bez zezwoleń. Kary takie przewiduje opublikowana już nowelizacja kodeksu karnego (Dz.U. z 2011 r. nr 94, poz. 549), która zmienia także przepisy o ochronie przyrody. Nowe regulacje wejdą w życie 10 czerwca 2011 r.

Przepisy określają, że na karę pozbawienia wolności do pięciu lat narazi się także ten, kto zniszczy lub będzie handlować albo posiadać bez odpowiedniego zezwolenia chronione rośliny.

Nowela zmienia sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku określone w kodeksie karnym. I tak na karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności narazi się osoba, która spowoduje zanieczyszczenie wody, powietrza czy ziemi, które przyczyni się do obniżenia jakości środowiska na danym terenie. Taka sama odpowiedzialność będzie za zanieczyszczenie środowiska, które spowoduje zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Surowiej będą karani przedsiębiorcy, którzy swoją działalnością wpływają na środowisko naturalne. Zgodnie z nowelą za spowodowanie szkody ekologicznej przez np. zakład produkcyjny, który musi mieć pozwolenie na korzystanie ze środowiska, kara wyniesie nawet osiem lat więzienia. Jeżeli okaże się, że działanie było nieumyślne, to maksymalna kara wyniesie trzy lata pozbawienia wolności.

Nowe przepisy określają, że jeżeli wskutek emisji zanieczyszczeń do środowiska dojdzie do dużych zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym lub w dużym stopniu zostanie obniżona jakość wody, powietrza czy ziemi, to kara pozbawienia wolności wyniesie od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Jeżeli dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka, to kara wyniesie od roku do 10 lat więzienia.

8 lat więzienia będzie grozić przedsiębiorcy, który spowoduje szkodę ekologiczną