Adres strony internetowej urzędu miasta, który wyznaczył kąpielisko, oraz telefon do badającego wodę inspektora sanitarnego znajdą się na tablicy umieszczonej przy kąpielisku.
Przekazanie podstawowych informacji o dostępnych dla ogółu kąpieliskach to główny cel rozporządzenia o ewidencji kąpielisk. Nowe przepisy dziś wchodzą w życie.
Zgodnie z rozporządzeniem osoby, które wybiorą się na przykład nad morze czy nad jezioro, będą miały łatwy dostęp do takich danych, jak imię, nazwisko oraz adres organizatora kąpieliska. Wszyscy obywatele zostaną także powiadomieni o tym, jak skontaktować się z urzędem miasta, który wyznaczył kąpielisko i prowadzi jego ewidencję, oraz inspektorem sanitarnym, który kontroluje stan wody.
Kąpiące się osoby muszą mieć również dostęp do informacji o ocenie jakości wody oraz wiadomości o ewentualnych zanieczyszczeniach. Jeżeli zostanie wprowadzony zakaz kąpieli, wówczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta muszą oznaczyć kąpielisko czytelną informacją o wprowadzonym zakazie. Decyzja o zakazie musi zostać uzasadniona. Wszystkie informacje przekazywane obywatelom mają być aktualne. Zgodnie z rozporządzeniem organizator kąpieliska musi zatem na bieżąco odświeżać wiadomości.
Wszystkie dane mają zostać zamieszczone na specjalnej, prostokątnej tablicy. W rozporządzeniu wskazano nawet jej wielkość. Jej wymiary nie mogą być mniejsze niż 100 cm na 80 cm. Ponadto tablica musi być sztywna, a wszystkie napisy, które się na niej znajdują, muszę być wyraźne.
Według autorów nowych regulacji, czyli Ministerstwa Zdrowia, prowadzona w ten sposób ewidencja kąpielisk pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i zdrowie kąpiących się osób. Obywatele będą mieć także większą pewność, że woda, w której się zanurzają, jest systematycznie badana. Według resortu stworzenie systemu jednolitej ewidencji ma także ułatwić w przyszłości opracowanie ogólnokrajowej bazy kąpielisk w Polsce.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra zdrowia z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. nr 91, poz. 527).