Przedsiębiorcy będą teraz mogli przez pięć lat, a nie jak dotąd przez dwa lata, wnosić o wznowienie postępowania w sprawach gospodarczych, jeżeli przepisy, które były podstawą kwestionowanego orzeczenia, okażą się niezgodne z ustawą zasadniczą.
Zmiana kodeksu cywilnego została wymuszona przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 6/09). Do tej pory bowiem przedsiębiorcy procesujący się w sprawach związanych z ich działalnością gospodarczą mieli mniej czasu na żądanie wznowienia postępowania niż strony występujące poza obrotem profesjonalnym. Oczywiście wyjątkami pozostającymi poza ograniczeniem czasowym dla wszystkich, a więc i dla firm, było i jest pozbawienie możliwości działania lub nienależyta reprezentacja strony. Tak więc możliwe jest teraz wznowienie postępowania w sprawach gospodarczych w terminie pięciu lat, gdy podstawę kwestionowanego orzeczenia stanowił akt normatywny niezgodny z konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Termin ten liczy się od uprawomocnienia się wyroku. W przypadku innej podstawy wznowienia został utrzymany dla przedsiębiorców dotychczasowy, dwuletni okres składania skargi.
– Zmiana, bez względu na to, czy będzie to przepis często stosowany, czy nie, jest dobra, ponieważ odwraca tendencję do przycinania przedsiębiorcom środków prawnych związanych z ich prawem do sądu tylko dlatego, że są przedsiębiorcami – uważa Mariusz Korpalski, radca prawny z poznańskiej kancelarii Komarnicka Korpalski Sp.j. Warto również pamiętać, że znowelizowany artykuł, podobnie jak cały dział IVa kodeksu postępowania cywilnego regulujący postępowania w sprawach gospodarczych może niedługo przestać obowiązywać. Został już bowiem przygotowany projekt ustawy likwidującej postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych i poddanie spraw między przedsiębiorcami ogólnym regułom procesowym.
Podstawa prawna
Ustawa z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 87, poz. 482).