Dokumenty inspektorów transportu drogowego będą zawierać zabezpieczenia, które uniemożliwią podrabianie takiego dokumentu.
Na legitymacji znajdą się hologram, znak wodny, a nadruki zostaną wykonane specjalną farbą. Zabezpieczenia te stosowane są już w większości identyfikatorów służb mundurowych. Takie zmiany wprowadza rozporządzenie o legitymacji służbowej inspektorów transportu drogowego, które wchodzi w życie 1 maja.
Dokument inspektora będzie składał się z trzech warstw. Informacje znajdujące się na pierwszej z nich będzie można odczytać gołym okiem, dane z drugiej warstwy przy pomocy specjalnych urządzeń, np. powiększalnika, a wiadomości z trzeciej będzie można rozszyfrować jedynie w laboratorium. Wzory legitymacji, którymi posługują się dzisiaj inspektorzy, pochodzą z 2001 roku. Jak argumentują autorzy rozporządzenia, legitymacje te nie mają żadnych technicznych zabezpieczeń, które skutecznie uniemożliwiłyby podrobienie dokumentu lub zmianę danych. Legitymacja drukowana jest na papierze, nie musi mieć hologramu, a do jej druku nie są stosowane farby aktywne w świetle UV.
Zgodnie z rozporządzeniem inspektor będzie musiał okazać swoją legitymację w ten sposób, by umożliwić zainteresowanej osobie odczytanie danych, które się na niej znajdują.
Nowy dokument będzie musiał być zabezpieczony przed zniszczeniem.
Wszystkie legitymacje kontrolerów transportu drogowego wydane przed 1 stycznia 2011 roku stracą ważność w niedzielę. Legitymacje wydane w okresie od 1 maja do 30 czerwca bieżącego roku będą ważne przez rok.