Inspektorzy drogowi będą występować przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego.
Funkcjonariusz ITD ma prawo do nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze mandatów karnych za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym, prawa o ruchu drogowym czy ustawy o drogach publicznych – wynika z przyjętej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Przepisy te trafią do podpisu prezydenta.
Nowela uzupełnia luki w prawie związane z obowiązującym od 1 lipca nowym systemem rozliczania się za przejazd po drogach krajowych i autostradach przez pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Chodzi o wprowadzony elektroniczny system poboru opłat. Nowela daje inspektorom możliwość sprawdzenia, czy np. kierowca ciężarówki właściwie reguluje należność za przejazd drogą ekspresową. Inspektorzy będą występować przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego.