Senat wprowadził istotne zmiany do ustawy o kredycie konsumenckim. Parabanki udzielające klientowi pożyczki będą miały obowiązek sprawdzić w Biurze Informacji Kredytowej jego zdolność kredytową. Do tej pory taką możliwość miały tylko banki i SKOK-i. Takie są konsekwencje poprawek do ustawy o kredycie konsumenckim, które zostały wprowadzone przez senatorów. Oznacza to, że parabanki, które do tej pory nie miały takiego obowiązku, od wejścia w życie zaproponowanych zmian będą musiały badać zdolność kredytową w takim samym stopniu jak banki i SKOK-i. Obecnie parabanki oceniają tylko ryzyko kredytowe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ocenia wprowadzone zmiany negatywnie.

– Jesteśmy zaskoczeni zmianami w Senacie. Głównie wprowadzeniem przepisów zwiększających dotychczasową dostępność do Biura Informacji Kredytowej. Nasz niepokój budzi nieograniczony dostęp do tajemnicy bankowej bez zgody konsumenta. Mamy jednak nadzieję, że ustawa zostanie przyjęta przez Sejm w kształcie zaproponowanym po wielomiesięcznych pracach, również prowadzonych przy udziale środowiska bankowego – mówi Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wyższa kwota

Najwięcej wątpliwości urzędu budzi zmiana nakładająca na podmioty typu parabanki obowiązek badania zdolności kredytowej w takim samym stopniu jak na banki i SKOK-i.

– Dotychczasowa propozycja ustawowa mówiła o ocenie ryzyka kredytowego w przypadku parabanków, które działają na innych zasadach niż licencjonowane instytucje finansowe – wyjaśnia Małgorzata Cieloch.

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim określa zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki. Reguluje również obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzie- lanych przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Projekt wydłuża okres odstąpienia od umowy oraz obejmuje ochroną prawną pożyczki o wyższych kwotach. Zgodnie z obecnymi regulacjami, aby pożyczka została objęta ochroną wynikającą z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, jej wysokość nie może przekraczać 80 tys. zł. Po zmianach ochroną prawną zostaną objęte pożyczki w wysokości do 255 550 zł.

– Nowe przepisy o kredycie konsumenckim ułatwią zaciąganie kredytów konsumenckich w innych krajach Unii Europejskiej oraz ujednolicą ochronę konsumentów. Ustawę będą musiały stosować wszystkie instytucje finansowe, w tym m.in. SKOK i parabanki – wyjaśnia Małgorzata Cieloch.

Czas do namysłu

Planowane zmiany dają konsumentowi dłuższy czas do namysłu. Obecnie osoba, która zaciągnęła kredyt, ma 10 dni na odstąpienie od umowy. Po wejściu w życie nowych regulacji czas na odstąpienie wydłuży się do 14 dni. Dzięki tej zmianie konsument będzie miał więcej czasu na przemyślenie swojej decyzji i ewentualne wycofanie się z niej, jeśli została podjęta pod wpływem impulsu.