Za nieuzasadnione posiadanie noża w miejscu publicznym będzie można trafić do więzienia na 2 lata. Takie zmiany zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji oraz kodeksu karnego. Dzisiaj w Sejmie odbędzie się jego pierwsze czytanie.

Projektodawcy proponują, aby rozszerzyć przyjętą obecnie definicję broni. Do tej kategorii ma zostać dodana broń biała oraz wszelkie inne przedmioty o charakterze ofensywnym. W szczególności chodzi o noże, z wyjątkiem jednak ich najmniejszych postaci, o jednej krawędzi roboczej i długości ostrza poniżej 8 centymetrów. Wyłączenie tych ostatnich jest uzasadnione brakiem możliwości wyrządzenia nimi poważnej krzywdy człowiekowi.

Projekt przewiduje także wprowadzenie zakazu posiadania noży i broni białej w miejscach publicznych. Wyjątek mają stanowić jedynie okoliczności wskazujące, że takie działanie jest uzasadnione realizacją celu zgodnego z prawem, a więc w szczególności cel zawodowy, edukacyjny, kulturalny, historyczno-rekonstrukcyjny, sportowy czy rekreacyjny. Z uwagi na powszechność noży, dozwolone ma być również ich nabywanie, posiadanie w mieszkaniu oraz zbywanie.

Projektodawcy proponują także nowelizację przepisów kodeksu karnego. Chodzi o dodanie nowego przestępstwa w postaci posiadania w miejscu publicznym broni innej niż palna, jeżeli odbywa się to wbrew przepisom ustawy. Za taki czyn miałaby grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo jej pozbawienia na okres nieprzekraczający 2 lat.

Proponowane zmiany są uzasadniane przez resort sprawiedliwości rosnącą skalą przestępstw, jakie są popełniane przy użyciu noży i innej broni białej. Tylko w samym 2009 roku w wyniku przestępstw z użyciem niebezpiecznych narzędzi, wśród których zdecydowanie największą część stanowiły noże, zginęły 404 osoby. Dla porównania ofiarami śmiertelnymi broni palnej zostało 36 osób.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.