Radni oraz szefowie gmin i powiatów mają już tylko trzy dni na złożenie deklaracji o zgromadzonym majątku. Za niezłożeni informacji grozi im utrata zajmowanej funkcji.
Samorządowcy odkładają na ostatnią chwilę informację o swoich majątkach.
Wojewodowie w całym kraju czekają na oświadczenia majątkowe szefów gminy, powiatów i sejmików województw. Do nich mają trafić również informacje o majątkach przewodniczących samorządowych organów stanowiących. Pozostali radni informacje o majątku przekazują przewodniczącym rad.