Do końca kwietnia samorządowcy muszą złożyć oświadczenia majątkowe. Za złamanie tych przepisów radni mogą nawet stracić mandat.
Już tylko dziesięć dni mają szefowie gmin, powiatów i województw, jak również radni wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego, na złożenie oświadczeń o swoim stanie majątkowym. Obligatoryjne informacje składane przez samorządowców dotyczą ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. W składanych dokumentach znajdują się nie tylko dane o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, ale również o zaciągniętych zobowiązaniach, w tym kredytach i pożyczkach.

Utrata funkcji