Koszty budowy

Zgodnie z tymi regulacjami do wyliczenia maksymalnej stawki opłaty elektronicznej za przejazd jednego kilometra po drogach zostaną wzięte pod uwagę także koszty poniesione na przebudowę drogi, wszystkie wydatki poniesione na projekty i ekspertyzy związane z budową danego odcinka oraz nakłady przeznaczone na samą budowę.

Maksymalne stawki będą też różnić się w zależności od klasy drogi. W sumie drogi, na których będą pobierane opłaty, będą podzielone na cztery klasy: „A” (autostrady), „S” (drogi ekspresowe), „GP” (drogi główne ruchu przyspieszonego) i „G” (drogi główne). Rozporządzenie przewiduje też, że do ustalenia maksymalnej stawki zostaną wzięte pod uwagę koszty związane z bieżącą obsługą elektronicznego systemu poboru opłat za przejazd, który zacznie działać już 1 lipca 2011 roku.

Dokładne stawki

Kierowców ciężarówek, autobusów i przedsiębiorców zajmujących się przewozami interesuje jednak to, ile dokładnie zapłacą za podróż po konkretnych trasach. Wiadomo już, jakie będą stawki za jeden kilometr trasy, za sprawą opublikowanego rozporządzenia w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 80, poz. 433). Zacznie ono obowiązywać 1 lipca 2011 roku, czyli wtedy, gdy na drogach zostanie uruchomiony elektroniczny system poboru opłat, który ustali należność za przejazd za każdy kilometr przejechanych tras.

Zgodnie z rozporządzeniem za 100 km przejazdu po autostradzie autobusem czy autokarem opata w systemie elektronicznym wyniesie 20 zł, gdy pojazd ma silnik spełniający normę ekologiczną Euro 5. Dwa razy więcej wyniesie opłata, w przypadku gdy taki pojazd spełnia normę Euro 2 lub niższą.

Samochody ciężarowe o masie powyżej 12 ton zapłacą 0,53 zł za przejazd jednego kilometra po autostradzie lub drodze ekspresowej, gdy silnik spełnia maksymalnie normę Euro 2. W przypadku gdy ciężarówka będzie spełniać normę Euro 5 lub wyższą, to stawka za jeden kilometr wyniesie 0,27 zł.

Stawki będą niższe na drogach krajowych, które są zakwalifikowane do innej klasy niż autostrady i drogi ekspresowe. Stawka opłaty elektronicznej za jeden kilometr wyniesie na takich trasach 0,21 zł w przypadku przynajmniej 12-tonowej ciężarówki, która spełnia normę Euro 5. Przy normie Euro 4 stawka wyniesie 0,29 zł, a przy Euro 3 będzie to 0,37 zł. Najwięcej wyniesie za taki pojazd o normie Euro 2 lub niższej – 0,42 zł.

Zróżnicowane opłaty

Oczywiście mniej zapłacą mniejsze pojazdy. Na drogach krajowych samochody o masie od 3,5 tony do 12 ton oraz autobusy zapłacą za jeden kilometr 0,16 zł w przypadku najbardziej ekologicznych silników, a 0,32 zł te emitujące więcej zanieczyszczeń.

Rozporządzenie zawiera wykaz dróg, na których będą pobierane opłaty w systemie elektronicznym. Zostanie on uruchomiony m.in. na odcinkach autostrad A1, A2, A4, A6, A8 i A18, a także na drogach ekspresowych i niektórych drogach krajowych.

20 zł wyniesie opłata za przejazd 100 km po autostradzie autokarem, który emituje mało spalin