Rozszerzona zostanie lista pojazdów ciężarowych, których nie będą dotyczyć zakazy jazdy np. w wakacyjne weekendy. Rozwiązanie takie przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury (zmieniany akt prawny patrz Dz.U. z 2007 r. nr 147, poz. 1040 z późn. zm.).

Zmiana przepisów umożliwi mobilnym pracowniom medycznym jazdę nie tylko bez ograniczeń czasowych w wakacyjne weekendy, ale także w trakcie wielu świąt.

Czasowe ograniczenia jazdy nie będą też dotyczyły pojazdów o masie ponad 12 ton, które przewożą darń rolowaną. Jest to tzw. trawa z rolki, która musi być szybko przewieziona do odbiorcy, aby nie wyschła. Zgodnie z prawem, poza wyjątkami określonymi w rozporządzeniu, samochody ciężarowe powyżej 12 ton nie mogą jeździć m.in. w okresie świąt w godzinach od 8 do 22 oraz od godziny 18 do 22 w dzień poprzedzający dni świąteczne.

W wakacje ograniczenia jazdy rozpoczynają się od pierwszego piątku po 18 czerwca i trwają do rozpoczęcia roku szkolnego – np. do 1 września, jeżeli w ten dzień wypadnie początek zajęć szkolnych. W tym czasie pojazdy powyżej 12 ton, z wyjątkiem autobusów, nie mogą jeździć w piątki od 18 do 22, w soboty między 8 a 14 oraz w niedzielę od godziny 8 do 22.

Dziś obowiązujące przepisy przewidują, że zakaz ten nie dotyczy m.in. pojazdów uczestniczących w akcjach ratowniczych, przewożących zwierzęta czy produkty spożywcze szybko psujące się. Projekt zawiera załącznik produktów, które mogą być przewożone mimo zakazów z uwagi na to, że szybko się psują. Teraz do tej listy dojdzie darń rolowana.