Prawie 1,2 mld zł znajduje się na koncie Funduszu Rekompensacyjnego, z którego wypłacane są odszkodowania za mienie zabużańskie – wynika z danych Ministerstwa Skarbu Państwa. Od początku prowadzenia wypłat, czyli od grudnia 2006 r. do końca marca tego roku, z Funduszu Rekompensacyjnego wypłacono 36 725 odszkodowań na kwotę ponad 1,587 mld zł.
Średnia wypłacona do tej pory rekompensata wyniosła trochę ponad 42 tys. zł, ale sumy te coraz bardziej się zmniejszają.
Odszkodowania są wypłacane na podstawie ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP. Przyznała ona prawo do wypłaty w wysokości do 20 proc. wartości mienia pozostawionego przez osoby przesiedlone w latach 1944 – 1952 z terenów należących przed II wojną światową do Polski. Ustawa nie przewiduje terminu, do którego będą one wypłacane. Proces ten będzie trwał do momentu, w którym zostanie zrealizowana ostatnia pozytywna decyzja wypłaty takiego świadczenia. Wnioski o odszkodowania są cały czas składane. W kwietniu rekompensatę za utracone nieruchomości dostaną 684 osoby.